Crossover 21

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Crossover 21 là sự pha trộn ban đầu của Blackjack và trò chơi Tetris cổ điển. Mục tiêu của bạn là tổ chức các thẻ đã cho để có được số điểm chính xác là 21 trong bất kỳ hàng và cột nào.