Cristiano Ronaldo Kicknrun

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm soát chuyển động của Cristiano Ronaldo cho Paris. Làm cho anh ta né tránh, nhảy, trượt hoặc đánh bóng vào mục tiêu để di chuyển về phía trước và nhận tất cả số tiền anh ta có thể.