Criminal

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chỉ có một cách để chống lại tội phạm trong thành phố này và đang lấy vũ khí mạnh nhất và bắn không mệt mỏi để không rời khỏi ngay cả một con chó con duy nhất còn sống. Kiểm tra tốc độ của bạn, máu lạnh và mong muốn cho bọn tội phạm chiến đấu vui vẻ và khám phá có bao nhiêu bạn có thể tiêu diệt trong trò chơi.