Criminal Swing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để thúc đẩy hành vi sai trái của mình từ mái nhà này sang mái nhà khác, tên trộm này cần một sợi dây để đu dây. Nhưng không chỉ một sợi dây là đủ, mỗi lần nhảy đòi hỏi phải có biện pháp công bằng. Cho dù nó không đến, như thể nó xảy ra, sự việc sẽ kết thúc vào mùa thu và đập. Ngược lại, nếu bạn hành động chính xác, bạn có thể tích lũy của cải của người khác.