Cricket Fielder Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra dũng khí của bạn và khả năng của bạn để chơi dế nhặt bóng mà đi qua không khí và bay vút về phía bạn. Bạn càng nắm bắt, càng cao điểm số.