Creatur.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong vũ trụ nhỏ gọn này bạn là một sinh vật đói mà tiếp tục ăn và ăn. Trên đá granit màu một mặt sẽ làm cho bạn lớn hơn. Mặt khác, các sinh vật khác mà bạn có thể săn và đi lang thang khu vực này trong thời gian nhờ thực để lựa chọn nhiều.