Crazy Potions

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phù thủy này cần một loạt các potions để làm việc phép thuật của mình, nhưng anh ta sẽ chỉ nhận được chúng nếu bạn quản lý để đoàn kết tất cả những biểu tượng giống hệt nhau trên bảng này. Bạn sẽ phải nhóm chúng trong ít nhất ba và xem chúng biến mất như thế nào trong khi chúng biến đổi thành một trong các loại thuốc khác nhau. Abracadabra!