Crazy Courier

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với một người đưa thư như thế này, không ai có thể nói bài đó là chậm. Ông trèo vào đại lý xe máy của mình và di chuyển đầy nguy hiểm và trở ngại mà họ phải vượt qua để thu thập và cung cấp đúng gói hàng xóm. Cách bạn sẽ nhận được một số giúp đỡ để hoàn thành sứ mệnh của mình, nhưng không quá nhiều.