Crazy Colors

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy bóng này ít đi qua thông qua cấu trúc di động, đồng thời đảm bảo rằng việc thay đổi màu sắc của nó phù hợp với màu sắc của các cấu trúc tương tự. Nếu không nó sẽ như thế nào ném một chiếc xe ở tốc độ cao vào một bức tường gạch, đó là không nên.