Crazy Chicks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong chuồng ngựa này, gà mái rất tích cực và không ngừng đẻ trứng. Vấn đề là để nhặt chúng lên chỉ có bạn, một nông dân trang bị một cái hộp rỗng, người sẽ phải chạy từ bên này sang bên kia để bắt trứng trong không khí để chúng không rơi xuống đất. Bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu?