Craziest Quiz

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra tinh thần và khả năng và kiến thức của bạn trong trò chơi khảo sát nhanh này. Bạn sẽ tìm thấy câu hỏi về thực phẩm, động vật, khoa học và toán học. Một số với các ví dụ trực quan, số khác chỉ là văn bản. Và bạn phải bóp não để tìm câu trả lời đúng. Bạn chỉ có ba cơ hội, vì vậy đừng lãng phí chúng. Chúc may mắn