Craig Of The Creek : The Legendary Trials

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Craig, Kelsey và JP từ Craig's World trở thành huyền thoại cạnh tranh trong các sự kiện huyền thoại. Khám phá mọi thứ xung quanh bạn, thu thập một số yếu tố hoặc sức mạnh trên đường đi và sử dụng chúng để giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sẽ có tất cả các loại nguy hiểm phải đối mặt, do đó bạn phải tự tay mình với lòng can đảm và sự khéo léo.