Cowboy Zombie

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển lợn đánh kết quả hoạt động toán học và có được những zombie rơi trên lưng của nó, nhưng không phải toàn bộ, nhưng ngoài.