Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Di chuyển lợn đánh kết quả hoạt động toán học và có được những zombie rơi trên lưng của nó, nhưng không phải toàn bộ, nhưng ngoài.