Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

cao bồi dũng cảm này phải tiêu diệt một loạt các người ngoài hành tinh với ý đồ xấu, và sẽ phải đạt được điều này thông qua sự khéo léo, khéo léo, mục đích tốt và sự hợp tác rộng rãi của mình.