Cowboy vs Martians

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

cao bồi dũng cảm này phải tiêu diệt một loạt các người ngoài hành tinh với ý đồ xấu, và sẽ phải đạt được điều này thông qua sự khéo léo, khéo léo, mục đích tốt và sự hợp tác rộng rãi của mình.