Countries Of The World

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra khả năng địa lý của bạn bằng cách định vị các quốc gia khác nhau trong bản đồ hoàn chỉnh này của thế giới. Sau ba lần thử sai, câu trả lời đúng sẽ đến với ánh sáng. Cố gắng không cần thiết và chứng minh một nền văn hóa to lớn để khoe khoang về.