Count Downula

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Count Downula phải đến được chú vịt cao su yêu quý của mình trước khi mặt trời đến và biến anh thành than. Đối với điều này, bạn sẽ phải quản lý chúng bằng cách di chuyển các bước phù hợp, bởi vì mỗi bước bạn đưa ra sẽ làm cho các tia năng lượng mặt trời tiếp cận nhiều hơn một chút và hơn thế nữa.