Couch 2048

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một con số để đạt được, 2048, và một chiếc ghế sofa đơn giản để làm việc. Iran sẽ rơi xuống đệm từ trên trời với một số đóng dấu. Những người bình đẳng phải đoàn kết họ để thêm số liệu tương ứng của họ. Cứ như vậy cho đến khi đạt được mục tiêu. Nhưng bạn càng lấp đầy ghế sofa, sẽ càng tốn nhiều chi phí để giữ cho đệm không bị rơi ra ngoài.