Cotton Candy Shop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có gì phong phú hơn kẹo bông? Tôi không tin điều đó! Trong trò chơi này, bạn có thể làm một cái với những thành phần mà bạn thích, chọn hình dạng và màu sắc. Một khi bạn đã thực hiện nó, bạn có thể áp dụng các tính năng bổ sung ngon không kém, bọc nó bằng một dải ruy băng và cuối cùng, nuốt nó. Thậm chí hầu như biết rất giàu.