Correct Path

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn trong mỗi màn hình là tìm lối ra. Vấn đề là đôi khi bạn sẽ phải dựa vào cơ hội để tìm thấy nó. Và ở những người khác, bạn phải kích hoạt nó bằng cách nhấn các nút chính xác, nếu không bạn sẽ rơi vào một cái bẫy. Một cuộc phiêu lưu của đồ họa tối giản, nơi sự khéo léo và may mắn thuần túy đi đôi với nhau.