Cool Boys Makeover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những đứa trẻ "mát mẻ" ngày hôm nay nhìn râu. Nhưng không phải giá trị bất cứ ai với một bộ râu, phải được chăm sóc, sạch sẽ, khuôn và để lại nó khá tốt.