Cooking Mama: Mama Kills Animals

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mama phải nấu gà tây và cần giúp đỡ. Làm theo hướng dẫn của bạn để cắt, cắt, đổ đầy, nướng và tuân thủ tất cả các bước cần thiết mà không bị đe dọa bởi hemoglobin hoặc cạnh của dao.