Cooking Fever Pizza Maker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn muốn trở thành một bậc thầy đúng khi nói đến nấu ăn một bánh pizza, tiếp tục từ đầu đến cuối trò chơi hướng dẫn này và vui thích thực khách với khả năng của bạn.