Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Nếu bạn muốn trở thành một bậc thầy đúng khi nói đến nấu ăn một bánh pizza, tiếp tục từ đầu đến cuối trò chơi hướng dẫn này và vui thích thực khách với khả năng của bạn.