cookies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi cổ điển của suy tư, đáp ứng ba hoặc nhiều cookie để làm cho họ deseaparecer và nhận được điểm để di chuyển từ màn hình. Bạn chỉ có thể di chuyển một ô đi.