Cookie Match

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn chỉ có một phút để tìm sự kết hợp tốt nhất có thể có của nhóm ba cookie ngọt trong bảng điều khiển đầy màu sắc này sẽ kích thích sự thèm ăn của bạn. Càng có nhiều cookie, bạn có thể thêm ba ba, số điểm càng cao.