Cookie Crush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo sự kết hợp của ba hoặc di chuyển nhiều cookie bạn chọn làm như vậy. Sử dụng các loại vũ khí mới để di chuyển nhanh hơn để cấp độ tiếp theo.