Cookie Crush 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên bảng này, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều cookie của các hương vị đa dạng nhất, màu sắc và với hình dạng rất khác nhau. Nhiệm vụ của bạn là tham gia cùng họ theo nhóm ít nhất ba người theo diện mạo. Nếu bạn làm đúng, một vụ nổ dây chuyền mà các chuyên gia gọi là "nghiền bánh" sẽ bắt đầu và để trống bảng để tích lũy tiền xu và tiếp tục chơi.