Cookie Connect

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong con chuột này với nguyện vọng của ẩm thực sẽ thúc đẩy bạn cookie hạt. Bất kỳ lý do gì là tốt để ngửi thấy chúng và đặc biệt là ăn chúng. Khi đoàn kết trong hàng dài càng nhiều càng tốt, khi chia sẻ màu sắc. Sau zampárselas, sẽ có nhiều hơn, bạn cũng phải đoàn kết. Và như vậy chúng tôi sẽ làm đến khi con chuột không phù hợp với bạn nữa trong bầu diều của chim.