Connected Numbers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảng có đầy đủ các số liệu, một số trong số chúng giống hệt nhau. Đây là những người bạn phải kết nối. Một khi bạn đạt được nó, họ sẽ trở thành nhân vật tiếp theo theo thứ tự tương quan của riêng bạn. Theo cách này, dựa trên việc kết nối và thêm, bạn sẽ phải đạt được một con số tối đa và toàn bộ sẽ là con số giúp bạn chuyển sang màn hình tiếp theo.