Connect the Zodiacs

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn tin vào tử vi và bạn biết dấu hiệu bộ nhớ của nó, bạn sẽ tận hưởng trò chơi này, nơi bạn sẽ phải tham gia các thẻ với đảo chữ cái của mỗi dấu hiệu. Pound với pound, virgo với virgo, Aries with Aries, v.v. Bạn càng có nhiều dấu hiệu nhóm với một dòng, càng có nhiều điểm và bạn càng chuyển sang màn hình tiếp theo nhanh hơn.