Connect 4.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ở đây bạn có phiên bản trên mạng của một trò chơi cổ điển, "Kết nối 4", nơi bạn có một bảng trong đó bạn phải đi ném chip màu của bạn để đặt lại với nhau bốn người trong số họ. Tất nhiên, đối thủ của bạn sẽ cản trở bạn chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, và các trường hợp sẽ được trong thời gian nhờ thực để lựa chọn nhiều.