Connect 4 Classic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây là phiên bản cybernetic của một trò chơi cổ điển, "Kết nối 4", nơi bạn có một bảng trong đó bạn phải ném chip màu của bạn cho đến khi bạn đưa bốn người cùng nhau. Đương nhiên đối thủ của bạn sẽ có trách nhiệm làm cho nhiệm vụ khó khăn. Bạn có thể chọn giữa người chơi thứ hai hoặc một liều trí tuệ nhân tạo.