7.6
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay và tưởng tượng về những gì nó sẽ là tổng chiến tranh, một cuộc xung đột toàn cầu, trong đó bạn là quarterback và bạn phải chỉ huy cuộc tấn công và phòng thủ cho phù hợp.