Conflict of Nations : Modern War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay và tưởng tượng về những gì nó sẽ là tổng chiến tranh, một cuộc xung đột toàn cầu, trong đó bạn là quarterback và bạn phải chỉ huy cuộc tấn công và phòng thủ cho phù hợp.