commando

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người lính của quân đội đồng minh, cứu châu Âu khỏi Đức Quốc xã. Quản lý người lính của bạn bằng cách sử dụng các phím WSAD, bắn bằng chuột và ném lựu đạn bằng cách nhấn phím cách.