Combo Crusader

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một anh hùng thời trung cổ để đối mặt với một loạt các quái vật. Để tiêu diệt chúng, bạn sẽ không cần hoặc kiếm hoặc giáo mác, chỉ có khả năng tham gia vào một dòng người đều bình đẳng và không đi bộ được phân cách bởi một đối tượng cùn. Bạn có thể đi lên, xuống, trái, phải hoặc theo đường chéo. Bất cứ điều gì đi miễn là loại bỏ chúng khỏi mặt đất (hoặc màn hình của bạn, ít nhất).