Combat Reloaded

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với nhiều tùy chọn bạn có thể sống rất mãnh liệt gần gũi và cảm giác nó mang lại một phần của một trận chiến, bắn vũ khí tầm xa hoặc cận chiến đối đầu với kẻ thù của bạn.