Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chào mừng bạn đến phiên bản zombie của Minecraft vũ trụ, nơi Undead với đầu vuông sẽ tấn công không ngừng trong khi cố gắng tìm một loạt các đối tượng có tầm quan trọng sống còn. Bắn họ hoặc kích hoạt tùy chọn nhiều và nhân với một trăm cường độ của kinh nghiệm. pacogames