Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn trở thành một đấu sĩ hùng mạnh, nằm trực tiếp trên cát, bạn sẽ phải đối mặt thổi một số ít các kẻ thù. Trong mỗi cuộc đấu tranh mới, sẽ tăng số lượng đối thủ và khó khăn.