Colorpop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Màu sắc chính là quý giá, nhưng trong trò chơi này, bạn sẽ phải tiêu diệt chúng. Hãy xem xét rằng họ là kẻ thù và cố gắng ngăn chúng tích lũy cho đến khi chúng đạt đến đỉnh của màn hình. Để đạt được điều này, nhấn vào nhóm đó vượt quá ba khối cùng màu hoặc sử dụng các vật phẩm thích hợp.