Color Tease

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có hai đường tròn chia thành nhiều màu. Khi các quả bóng rơi xuống, bạn sẽ phải xoay chúng sao cho màu sắc trùng khớp tại thời điểm va chạm. Điều này có vẻ dễ dàng, nhưng là một công việc trùng lặp, bạn sẽ phải nhanh chóng và quyết đoán. Với mỗi màn hình mới, thách thức càng lớn.