Color Switch Challenges Edition

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giữ bóng nảy và cố gắng của mình thông qua một loạt các cấu trúc di chuyển, nhưng chỉ khi các màu sắc phù hợp. Mỗi thử thách mới khắc phục, sẽ đưa bạn đến một một chút khó khăn hơn.