Color Slope

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trực tiếp quả bóng này đi một ca khúc ở tốc độ tối đa. Vì vậy, những trở ngại không ngăn cản bạn, bạn sẽ phải chọn những người phù hợp với màu sắc của bạn. Một màu không phải là vĩnh viễn và sẽ thay đổi khi bạn đi qua các giai đoạn khác nhau. Nếu bạn nhấn một đối tượng khác nhau, trò chơi kết thúc đột ngột.