Color Road

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với một quả cầu màu bạn đi du lịch một con đường vô tận đầy đủ của nhiều lĩnh vực khác. Bạn nên cố gắng để có được của bạn để vượt qua đâu là những người có sắc thái giống hệt nhau. Ngay cả khi một nửa con đường thay đổi. Nếu bạn cố gắng vượt qua nơi các quả cầu có màu khác nhau, bạn sẽ phải tìm một sở thích khác.