Color Rings

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn phải hoàn thành các vòng tròn khác nhau dựa trên việc nối các vòng có màu khác nhau. Để tránh tất cả được hoàn thành và bạn không thể thực hiện thêm chuyển động, bạn sẽ phải đảm bảo rằng màu sắc khớp với bất kỳ hàng nào, theo cách này chúng sẽ biến mất và bạn sẽ có thể tiếp tục chơi và thêm điểm để trở thành điểm tốt nhất.