Color Pixel Art Classic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một nghệ sĩ của điểm ảnh chọn một trong những động vật tốt đẹp mà bạn có theo ý của bạn và tô màu nó như được chỉ ra bởi bảng điều khiển với màu sắc khác nhau. Bạn sẽ phải có sự kiên nhẫn và đi từng điểm. Khi bạn nhìn thấy bản vẽ hoàn thiện đẹp, bạn sẽ nhận ra rằng nó sẽ có được giá trị nó.