Color Pipes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có ở đây một loạt các hộp có hình vuông được chiếm bởi một cặp nút có màu giống hệt nhau. Nhiệm vụ của bạn là hợp nhất tất cả chúng bằng một đường thẳng để nó không bao giờ va chạm với người khác, hoặc ngăn chặn lối đi. Sử dụng sự khéo léo để biết đó là tuyến đường chính xác của mỗi người trong số họ.