Color Pin

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tinh chỉnh mục tiêu của bạn, và làm sắc nét chân của bạn tốt, bởi vì bạn sẽ phải ném chúng bằng cách kết hợp màu sắc của kết thúc của họ với màu sắc của các phân đoạn của mục tiêu quay đó là ngay trước mặt bạn. Cũng cố gắng tránh gắn một pin nơi đã có trước đó. Chúc may mắn!