Color Me Princess

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có muốn tạo ra công chúa của riêng bạn, thế giới xung quanh cô ấy và những màu sắc xác định cô ấy? Trong trò chơi này, bạn có thể lấy nó bằng cách chọn nền, các loài động vật và công chúa mình. Một khi tất cả chúng được bố trí trong khung vẽ, chúng sẽ phải được trao cho cuộc sống, một quá trình đạt được bằng cách tô màu bằng sự khôn ngoan và kiên nhẫn.