Color Me Girlsplay

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bây giờ bạn có thể hình thành vũ trụ của riêng bạn bằng cách tạo ra các bản vẽ có tính năng cô gái yêu thích đẹp của bạn và sau đó tô màu chúng theo ý muốn. Hoặc bạn chỉ cần chọn bản vẽ và bạn đi trực tiếp đến các bút chì màu áp dụng các tông màu với sự tự do sáng tạo tuyệt đối.