Color Magnet

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trượt một khối lập phương thông qua một bề mặt đầy đủ các sườn dốc và bẫy để tránh với các bước nhảy bạn đã thực hiện trước đây. Nhưng ở đây bạn sẽ phải di chuyển hai khối cùng một lúc, thu hút từ tính, và mỗi khối sẽ trượt trên bề mặt riêng của nó, khác với bề mặt kia. Bạn sẽ phải tính toán tốt khi cả hai phải nhảy đồng loạt.