Color Bump 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn như một quả bóng là đi bộ trên sàn catwalk đẩy tất cả những vật thể ngăn bạn tiến lên cho đến khi bạn đạt được mục tiêu. Nhưng bạn chỉ có thể di chuyển những màu sắc của riêng bạn, cho người khác, tốt hơn nên tránh chúng. Vấn đề là khi bạn tiến bộ thông qua trò chơi, sẽ có nhiều thứ sau và ít hơn những thứ khác.